Campus Atheneum Keerbergen

Onze Middenschool (eerste graad secundair onderwijs) maakt deel uit van onze Campus Atheneum Keerbergen, gelegen in het groene hart van de gemeente Keerbergen. Het domein van onze campus is een pareltje en omvat naast de Middenschool eveneens onze Basisschool en het Atheneum (tweede en derde graad secundair onderwijs). We beschikken eveneens over een volledig uitgeruste sporthal, een internaat en een eigen professioneel restaurant. Leerlingen van onze basisschool kunnen zelfs gebruik maken van onze eigen voor- en naschoolse kinderopvang.

Onze Campus is gemakkelijk te bereiken via de fiets of via het openbaar vervoer. Dit kan via schoolbussen van De Lijn of via onze eigen schoolbus.

Leerlingen kunnen op onze Campus school lopen vanaf het instapklasje (vanaf de leeftijd van 2,5 jaar) t.e.m. het zesde middelbaar! De vele gemeenschappelijke faciliteiten die onze leerlingen doorheen hun schoolcarrière bij ons op onze Campus gebruiken, maken ook dat de overstap tussen kleuter- en lager onderwijs, maar eveneens tussen het lager- en het middelbaar onderwijs voor onze leerlingen niet als een grote schok wordt ervaren.

Door nauw overleg tussen leerkrachten, ondersteunend personeel en directies van onze scholen, kunnen leerlingen zo optimaal mogelijk opgevolgd en begeleid worden. Hetzelfde geldt voor onze internen, waar er overleg is tussen de leerkrachten en de begeleidende opvoeders van het internaat. Op onze campus hebben we zelfs een eigen CLB-onderzoekscabinet gebouwd!

Als campus zijn we ook toegelaten tot het wereldwijde UNESCO-scholennetwerk. Een van de daarmee gepaard gaande doelstellingen is bv. een ruime aandacht voor milieu.

Meer informatie over onze Campus vind je op de website van Campus Atheneum Keerbergen.

Om al een idee te geven over onze campus, kan de virtuele fotorondleiding op onze fotowebsite bekeken worden: foto rondleiding

Een grondplan van het gehele domein van onze campus is hieronder te zien: