Directie en leerlingbegeleiding

De directeur van de school is mevrouw Ann Nuyens.

U kan haar bereiken via het elektronisch leerplatform Smartschool of via directie@middenschool-keerbergen.be

Mevrouw Ilse Timmermans staat in voor de leerlingbegeleiding op onze school. Bij haar kunnen leerlingen met socio-emotionele problemen terecht. Zij coördineert de werking van de individuele begeleiding en legt de nodige contacten met het CLB en het ondersteuningsnetwerk Impuls. Ondersteuningsteams van Impuls stellen hun expertise en know how ter beschikking van de scholen. Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en leerkrachten met ondersteuningsnoden kunnen hier beroep op doen.

U kan mevr. Timmermans bereiken via het elektronisch leerplatform Smartschool of via leerlingenbegeleiding@middenschool-keerbergen.be.