Economie en Maatschappij & Welzijnswetenschappen

Economie

De leerlingen onderzoeken de sociaal-economische realiteit en de actualiteit. Zij onderzoeken consumentengedrag door rekening te houden met leefomgeving, duurzaamheid, privacy en milieu. Ze begrijpen economische verschijnselen waarmee een consument te maken krijgt en die zijn keuze beïnvloedt. Sociale, communicatieve en ICT-vaardigheden worden in deze context toepast.

In het eerste jaar worden een aantal aspecten aangereikt. Kiezen leerlingen in het tweede jaar voor economie, zetten ze kennis om in praktijk door een mini-onderneming op te starten.

Maatschappij en welzijnswetenschappen

De leerlingen onderzoeken het sociale gedrag van mensen en menselijke relaties. Zij leren psychologie, sociologie, pedagogie en biologie kennen. Ze begrijpen het belang van gezondheid en van de ontwikkeling van een gezonde en persoonlijke levensstijl. Ook sociale en communicatieve vaardigheden komen hier aan bod.