Economie en Moderne talen & wetenschappen

Economie

De leerlingen onderzoeken de sociaal-economische realiteit en de actualiteit. Zij onderzoeken consumentengedrag door rekening te houden met leefomgeving, duurzaamheid, privacy en milieu. Ze begrijpen economische verschijnselen waarmee een consument te maken krijgt en die zijn keuze beïnvloedt. Sociale, communicatieve en ICT-vaardigheden worden in deze context toepast.

In het eerste jaar worden een aantal aspecten aangereikt. Kiezen leerlingen in het tweede jaar voor economie, zetten ze kennis om in praktijk door een mini-onderneming op te starten.

Moderne Talen en Wetenschappen

In het eerste jaar krijg je één extra uur Frans en één extra uur natuurwetenschappen in het lessenrooster. Tijdens dat uur Frans worden communicatieve vaardigheden aangescherpt en worden diverse aspecten van de Franse taal aangehaald.

Het extra uur natuurwetenschappen is uitdieping van de basisleerstof natuurwetenschappen uit 1A.

Kiezen leerlingen in het tweede jaar voor deze optie, krijgen zij één extra uur Frans en één extra uur Engels. De communicatieve vaardigheden worden geoefend. De leerlingen ontdekken deze talen verder en onderzoeken de culturele aspecten ervan.

Leerlingen krijgen drie extra uren natuurwetenschappen. Er zal meer ruimte zijn om met wetenschappelijk onderzoek kennis te maken en om zelf proeven uit te voeren. Leerlingen zullen natuurwetenschappelijke verschijnselen onderzoeken. Ze leren verschillende aspecten van natuurwetenschappen kennen die niet in de basisvorming aan bod komen.