STEM en Economie

STEM

De leerlingen onderzoeken technisch-wetenschappelijke uitdagingen en leren ideeën omzetten in een prototype. Ze passen een onderzoeks- en ontwerpmethode toe. Leerlingen voeren projecten uit waar ICT, programmeren, biologie en ecologie, het zelf maken van constructies en ruimtelijke ontwikkeling aan bod komen.

In het eerste jaar bieden de leerkrachten een aantal projecten aan en maken de leerlingen kennis met onderzoeksmethodes.

Kiezen de leerlingen in het tweede jaar voor de optie STEM, dan werken ze volledige projecten van ontwerp tot prototype zo zelfstandig mogelijk af. 

Economie

De leerlingen onderzoeken de sociaal-economische realiteit en de actualiteit. Zij onderzoeken consumentengedrag door rekening te houden met leefomgeving, duurzaamheid, privacy en milieu. Ze begrijpen economische verschijnselen waarmee een consument te maken krijgt en die zijn keuze beïnvloedt. Sociale, communicatieve en ICT-vaardigheden worden in deze context toepast.

In het eerste jaar worden een aantal aspecten aangereikt. Kiezen leerlingen in het tweede jaar voor economie, zetten ze kennis om in praktijk door een mini-onderneming op te starten.