Eerste schoolweek

De overgang van het zesde leerjaar naar het secundair onderwijs is een grote stap. De leerlingen verlaten de vertrouwde basisschool en komen in een nieuwe, grote school terecht. Leerlingen komen in een klas terecht met nieuwe klasgenoten uit verschillende scholen, elk lesuur wordt er van lokaal en van leerkracht veranderd, nieuwe leefregels zijn van toepassing, … Dit vergt een grote aanpassing.

Omdat we deze overstap zo goed mogelijk willen begeleiden, is de eerste schoolweek anders ingedeeld dan de ‘normale’ schoolweken.

De eerste schooldag worden de leerlingen door hun klastitularis onthaald. Na een korte verwelkoming door de directeur gaan alle klassen naar een lokaal voor een eerste kennismaking. De leerlingen krijgen het lessenrooster en leren hoe smartschool werkt. Via een leuke quiz leren de leerlingen de school en het domein kennen en worden de nieuwe leefregels duidelijk.

De volgende dag begint het echte werk en gaan de lessen van start.

Op 6 en 7 september trekken de eerstejaars onder begeleiding van hun klastitularis op een tweedaagse uitstap met overnachting. Ons doel is elke leerling in de klasgroep te integreren.

Voor de tweedejaars staan er tijdens deze 2 dagen uitstappen gepland die kaderen in de te behalen eindtermen van natuurwetenschappen.