G.W.P.

Tijdens de geïntegreerde werkperiode (GWP) worden enkele belangrijke vakoverschrijdende eindtermen (VOET’en) nagestreefd. Deze GWP is dus een extra-murosactiviteit waaraan de tweedejaars met hun klas en hun klastitularis deelnemen.

Sommige klassen ontdekken Kortrijk of Hasselt, andere klassen gaan de avontuurlijke toer op in Bohan.