G.W.P.

 

Tijdens de geïntegreerde werkperiode (GWP) worden enkele belangrijke vakoverschrijdende eindtermen nagestreefd. Deze GWP is een extra-murosactiviteit waaraan de tweedejaars met hun klas en hun klastitularis deelnemen.

Leerlingen ontdekken Antwerpen, Hasselt, Brugge, of Kortrijk.