Inschrijvingen & informatiemomenten

Inschrijvingen

 • Voor het eerste jaar kan u van 5 maart tot en met 16 maart tijdens de schooluren inschrijven.
 • Vanaf 16 april kan u tijdens de schooluren voor het eerste en het tweede jaar inschrijven.
 • In de vakantie is inschrijven mogelijk van 2 tot en met 4 juli en van 16 tot en met 31 augustus.

De school is dan open van 10 uur tot 12 uur en van 14 uur tot 16 uur. Op woensdagen kan inschrijven van 10 uur tot 12 uur.

 • Wat u zeker moet meebrengen bij inschrijving:
  • een kids-id of identiteitskaart;
  • een bewijs van studietoelage (indien van toepassing);
  • voor het tweede jaar: het rapport (of attest) van vorig schooljaar;
  • € 100 als voorschot op de schoolfactuur.

Informatiemomenten

We organiseren een infoavond op woensdag 7 maart om 19 uur in de agora van de school. De directeur vertelt u over het studieaanbod, de leefregels van de school, het verloop van een schooldag, enz.

Op zaterdag 5 mei is het onze opendeurdag en kan iedereen de school op eigen tempo ontdekken. Er zijn rondleidingen door leerlingen, in de vaklokalen worden er workshops gehouden, de vakleerkrachten staan ter beschikking om vragen te beantwoorden.