Inschrijvingen & informatiemomenten

Inschrijvingen

  • Momenteel heerst er nog onduidelijkheid of er al dan niet digitaal zal worden ingeschreven voor schooljaar 2020-2021.

Van zodra er duidelijkheid is over hoe de inschrijvingen zullen verlopen, zal dit hier te vinden zijn.

  • Wat u zeker moet meebrengen bij inschrijving:
    • een kids-id of identiteitskaart;
    • een bewijs van studietoelage (indien van toepassing);
    • voor het tweede jaar: het rapport (of attest) van vorig schooljaar;
    • € 100 als voorschot op de schoolfactuur.

Informatiemomenten

We organiseren een infoavond op 4 maart 2020 om 19 uur in de agora van de school. De directeur vertelt u over het studieaanbod, de leefregels van de school, het verloop van een schooldag, enz.

Op zaterdag 14 maart 2020 is het onze opendeurdag en kan iedereen de school op eigen tempo ontdekken. Er zijn rondleidingen door leerlingen, in de vaklokalen worden er workshops gehouden, de vakleerkrachten staan ter beschikking om vragen te beantwoorden.