Inschrijvingen & informatiemomenten

Inschrijvingen

Wilt u uw kind inschrijven in het eerste middelbaar dan moet u dit doen via elektronische aanmelding via de website aanmelden.school. Meer informatie over deze nieuwe vorm van inschrijven vanaf schooljaar 2020-2021 is te vinden in de informatiebrochure.

De aanmeldperiode start op 30/03/2020 vanaf 14.00u en eindigt op 24/04/2020 14.00u. U meldt aan via de website aanmelden.school. U krijgt bericht welke school werd toegewezen op 07/05/2020. Er wordt dan ook gecommuniceerd wanneer u naar de school kan komen om uw kind in te schrijven.

Om uw kind in het tweede middelbaar in te schrijven neemt u contact op met de directie.

Wat u zeker moet meebrengen bij inschrijving:

  • een kids-id of identiteitskaart;
  • een bewijs van studietoelage (indien van toepassing);
  • voor het tweede jaar: het rapport (of attest) van vorig schooljaar;
  • € 100 als voorschot op de schoolfactuur.

Informatiemomenten

We organiseren een infoavond op 4 maart 2020 om 19 uur in de agora van de school. De directeur vertelt u over het studieaanbod, de leefregels van de school, het verloop van een schooldag, enz.

Op zaterdag 14 maart 2020 is het onze opendeurdag en kan iedereen de school op eigen tempo ontdekken. Er zijn rondleidingen door leerlingen, in de vaklokalen worden er workshops gehouden, de vakleerkrachten staan ter beschikking om vragen te beantwoorden.