Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit geëngageerde leerlingen die voorstellen formuleren om het leven op school te verbeteren. Zij organiseren activiteiten voor de leerlingen en vormen de brug tussen de directie en de leerlingen. De leerlingenbegeleider coördineert de vergaderingen en de activiteiten en houdt op deze manier ook een vinger aan de pols van wat er leeft bij de leerlingen.