MOS

 

Als UNESCO school vinden we het belangrijk dat onze school een duurzame leer-en leefomgeving is, waar het fijn is om te vertoeven.

Iedereen werkt hier aan mee: leerlingen, leerkrachten, …  het is de verantwoordelijkheid van het hele schoolteam om mee te werken aan

 

 

 

 

 

Milieuzorg OSchool en Natuur OSchool. Zo nemen we verschillende initiatieven doorheen het schooljaar zoals:

  • Ploggen (1x per maand zwerfvuil rapen
  • Bloemen planten
  • Met vaste MOS-groep; ecologisch koken, nestkastjes bouwen, voederbollen maken, …
  • Paddenoverzet
  • Natuur op school initiatieven zoals; hagen planten, bomen planten, …