Schooldag

De lessen beginnen stipt om 8.15 uur. Je bent vanzelfsprekend een paar minuten vroeger op school. 
Na het belsignaal ga je in de rij staan. De leerkracht waarmee je les hebt, begeleidt je het gebouw binnen.


08.00 u. –  08.15 u.    Poort open – speeltijd.
08.15 u. –  09.05 u.    Eerste lesuur.
09.05 u. –  09.55 u.    Tweede lesuur.

Na twee lesuren van vijftig minuten begint de speeltijd. Je kan water uit de automaat nemen. Af en toe zorgen de leerlingen van de leerlingenraad tijdens de speeltijd voor gezonde snacks. 
Na de speeltijd volgen opnieuw twee lesuren.

09.55 u. – 10.10 u.    Speeltijd.
10.10 u. – 11.00 u.    Derde lesuur.
11.00 u. – 11.50 u.    Vierde lesuur.

Na het vierde lesuur heb je een lange middagpauze. Je kan lekker napraten over de lessen of over het voorbije weekend, of deelnemen aan de talrijke middagactiviteiten.
 
Tijdens de lunch kan je je meegebrachte boterhammen opeten in onze polyvalente ruimte (agora), of je kan in het schoolrestaurant een driegangenmaaltijd gebruiken. Het menu wordt telkens een maand op voorhand op het leerplatform van de school gepubliceerd.

 11.50 u. – 13.25 u.    Speeltijd, middagactiviteiten, inhaallessen, huiswerk- begeleiding, lunch.

Na de middagpauze staan er opnieuw 3 lessen op het programma (behalve op woensdag, dan eindigt de schooldag om 11.50 uur).

 13.25 u. – 14.15 u.    Vijfde lesuur.
 14.15 u. – 15.05 u.    Zesde lesuur.
 15.05 u. – 15.55 u.    Zevende lesuur.