Schoolreglement

Beste ouders

Beste leerlingen

Bedankt voor het vertrouwen dat u in ons schoolteam stelt. Met u staan wij in voor de opvoeding van uw zoon of dochter. Wij zullen alles in het werk stellen om de jongeren te begeleiden naar volwassenheid in een sfeer van openheid, vrijheid en eerbied voor ieders mening. Terecht verwacht u van onze school goed onderwijs, een respectvolle omgeving en een pluralistisch geïnspireerde opvoeding.

Wij hechten natuurlijk veel belang aan kennisoverdracht: kennen en weten vormen de basis waarop wij bouwen. Daarnaast willen wij steeds meer aandacht besteden aan het “leren leren”, het ontwikkelen van sociale vaardigheden en het leren omgaan met diversiteit. Wij willen onze leerlingen helpen te groeien tot zelfstandige en verantwoordelijke volwassenen.

Wij hopen op een zo goed mogelijke samenwerking waarbij ook u uw zoon of dochter zal aanmoedigen de gemaakte afspraken in dit schoolreglement na te leven. Door de ondertekening van het http://schoolreglement.g-o.be/r/5_41591-1/?year=2021

 verklaart u zich akkoord met de doelstellingen, leefregels en het pedagogisch project van de school. Het schoolreglement is vanaf dit schooljaar in een nieuw kleedje gestoken: het is nu een webbased toepassing waar elk onderdeel afzonderlijk klikbaar is. 

Ann Nuyens

Directeur middenschool Keerbergen