STEM en Sport

STEM

De leerlingen onderzoeken technisch-wetenschappelijke uitdagingen en leren ideeën omzetten in een prototype. Ze passen een onderzoeks- en ontwerpmethode toe. Leerlingen voeren projecten uit waar ICT, programmeren, biologie en ecologie, het zelf maken van constructies en ruimtelijke ontwikkeling aan bod komen.

In het eerste jaar bieden de leerkrachten een aantal projecten aan en maken de leerlingen kennis met onderzoeksmethodes.

Kiezen de leerlingen in het tweede jaar voor de optie STEM, dan werken ze volledige projecten van ontwerp tot prototype zo zelfstandig mogelijk af. 

Sport

De leerlingen onderzoeken hoe bewegingstechnieken ervoor kunnen zorgen dat hun sportprestaties verbeteren. Ze passen de geleerde motorische vaardigheden toe in verschillende sportdisciplines. Hierbij wordt er ook nadruk gelegd op technische en tactische aspecten van de sport. Ze leren hoe beweging, rust en voeding een gezonde levensstijl bevorderen en leggen de link tussen sportbeoefening en wetenschappen zoals biologie, chemie en fysica.