Klassieke talen en STEM

Klassieke Talen

Leerlingen worden ondergedompeld in de wereld van de Romeinse en Griekse taal en cultuur. Zij situeren, begrijpen en interpreteren Latijnse teksten. Verschillende aspecten van de taal, cultuur, kunst en waarden komen aan bod. Leerlingen leren de geschiedenis en maatschappij van Grieken en Romeinen kennen en begrijpen de invloed van deze beschaving op hedendaagse culturen.

In het eerste jaar komt vooral de Romeinse taal en cultuur aan bod. Dit wordt in het tweede jaar uitgediept indien de leerlingen kiezen voor de optie Klassieke Talen. Dan komt ook de Griekse taal en cultuur uitgebreider aan bod.

STEM

De leerlingen onderzoeken technisch-wetenschappelijke uitdagingen en leren ideeën omzetten in een prototype. Ze passen een onderzoeks- en ontwerpmethode toe. Leerlingen voeren projecten uit waar ICT, programmeren, biologie en ecologie, het zelf maken van constructies en ruimtelijke ontwikkeling aan bod komen.

In het eerste jaar bieden de leerkrachten een aantal projecten aan en maken de leerlingen kennis met onderzoeksmethodes.

Kiezen de leerlingen in het tweede jaar voor de optie STEM, dan werken ze volledige projecten van ontwerp tot prototype zo zelfstandig mogelijk af.