Studieaanbod algemeen

 

Vanaf schooljaar 2019-2020 start de hervorming van het secundair onderwijs. Dit heeft voor het studieaanbod van de eerste graad enkele implicaties.

De volledige lessentabel van 32 lesuren bestaat uit een basispakket, een differentiatiepakket en keuzepakket.

Het basispakket

Alle leerlingen op onze middenschool krijgen eenzelfde basispakket van 27 lesuren in het eerste jaar en 25 lesuren in het tweede jaar.

De differentiatie

Naast dit basispakket zullen alle eerstejaars één uur differentiatie aangeboden krijgen. In het tweede jaar wordt er twee uur gedifferentieerd.

Tijdens de differentiatie wordt er remediëring aangeboden voor wiskunde, Frans en Nederlands. De desbetreffende leerkrachten beslissen welke leerlingen aan deze remediëring nood hebben. Dit wordt door de leerkrachten op regelmatige basis geëvalueerd.

Leerlingen die deze remediëring niet nodig hebben, zullen uitgedaagd worden door individuele of groepsprojecten. Op deze manier wordt er aan uitdieping of verbreding van de basisleerstof gewerkt.

Het keuzegedeelte

Naast het basispakket en de differentiatie, is er in het eerste jaar nog een vier uur keuzegedeelte. Hier kunnen leerlingen hun interesses, talenten en capaciteiten ontdekken en verkennen. Er worden twee opties gekozen. Elke optie zal twee uur van het lessenpakket in beslag nemen.

Volgende mogelijkheden worden aangeboden in het eerste jaar:
– 4u Klassieke Talen
– 2u Klassieke Talen en 2u Moderne Talen & Wetenschappen
– 2u Klassieke Talen en 2u STEM
– 2u Moderne Talen & Wetenschappen en 2u Economie
– 2u STEM en 2u Economie
– 2u STEM en 2u Sport
– 2u Mens en maatschappij en 2u Economie

In het tweede jaar kiezen leerlingen één van volgende opties die gedurende vijf lesuren per week aan bod komen:
– Klassieke Talen
– Moderne Talen en Wetenschappen
– STEM
– Economie
– Mens en Maatschappij
– Sport.

Er zijn geen voorwaarden verbonden aan de keuze in het tweede jaar. Een leerling kan in het tweede jaar dus een optie kiezen die anders is dan de opties uit het eerste jaar.

Na het tweede middelbaar maken ze de overstap naar het Atheneum, waar we een grote waaier aan studierichtingen aanbieden binnen het algemeen secundair onderwijs. Een overzicht van alle studierichtingen vind je hier.