Visie

De overgang van lager naar secundair onderwijs is een grote stap voor een kind. Onze Middenschool Campus Keerbergen biedt de nodige begeleiding om deze zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Onze leerlingen lopen school in een modern gebouw, midden in het groen. Ze zijn van de 2de en de 3de graad afgeschermd. Zo ontwikkelen ze zich stap voor stap, zonder de pedalen te verliezen.

Een dergelijke begeleiding beperkt zich niet tot het intellectuele. Kinderen opvoeden tot integere persoonlijkheden vraagt ook een warme ontwikkeling op sociaal, cultureel en sportief vlak.
Zo bieden we onze leerlingen vele, plezierige middagactiviteiten aan. Ze kunnen zich inschrijven voor toneel-, voetbal- en basketbalclubs, creatieve ateliers, conversatieclubjes Spaans, enzovoort. Daarnaast wordt de middagpauze ook gebruikt voor inhaallessen, voor huiswerkbegeleiding of om naar het openleercentrum te gaan.

In het leven zijn ook waarden belangrijk. We vinden het onze taak als school om onze jongeren verdraagzaamheid, respect voor mens en milieu, een verantwoordelijkheidsgevoel, zelfstandigheid, mondigheid en een blijvende leergierigheid bij te brengen.

We lichten u via informatiemomenten uitgebreid in over de visie en de werking van onze school, over de verschillende vakken en de leerinhouden, de evaluatiemethodes, de examens, enzovoort. Alle informatie over het schoolleven is trouwens ook op ons elektronisch leerplatform Smartschool terug te vinden.

Ons hoofddoel is duidelijk: uw kind een goede start geven en zo zijn verdere schoolloopbaan optimaliseren. We willen elk kind zo begeleiden dat het zijn vleugels breed kan uitslaan, nu en later!